KOREKCIJE OBRVA

Korekcija obrva podrazumijeva formiranje novog ili korekciju postojećeg oblika luka. Prilikom rada koriste se pinceta i makazice, pri čemu se strogo vodi računa da se isprati prirodan oblik obrva.